Monographs of Physical Anthropology
 

ISSN: 2391-8446

Volume 7
2019

ATRAKCYJNOŚĆ FIZYCZNA CZŁOWIEKA

pod redakcją: Krzysztofa Borysławskiego & Dariusza Nowakowskiego

Volume 6
2017
VARIABILITY IN THE FREQUENCY OF ABO AND RH BLOOD GROUPS
IN LOWER SILESIA (POLAND):
THE ROLE OF NATURAL SELECTION AND GENETIC DRIFT

Piotr Chmielewski, Katarzyna Sołkiewicz, Krzysztof Borysławski, Bartłomiej Strzelec

Volume 5
2016

ANALIZA ANATOMO-ANTROPOLOGICZNA  CIAŁOPALNYCH SZCZĄTKÓW KOSTNYCH  ZE STANOWISKA KORYTNICA  (WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE)

 

Katarzyna Kliś, Justyna Marchewka, Kamil Mrożek, Iwona Wronka, Henryk Głąb

Volume 4
2016

WIELKOŚĆ I KONDYCJA BIOLOGICZNA NOWORODKÓW
W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

 

Antonina Dziedzic-Danel

Volume 3
2015

HEALTH PROBLEMS OF OLDER PEOPLE AND ASSOCIATED
CARING ASPECTS

ZDROWOTNE I OPIEKUŃCZE PROBLEMY OSÓB STARSZYCH

pod redakcją: Dariusza Nowakowskiego, Krzysztofa Borysławskiego,
Małgorzaty Synowiec-Piłat i Barbary Kwiatkow
skiej

Volume 2
2015

ZMIANY Z WIEKIEM WYBRANYCH CECH ANTROPOMETRYCZNYCH, FIZJOLOGICZNYCH I BIOCHEMICZNYCH ORAZ ICH ZWIĄZEK
Z DŁUGOŚCIĄ ŻYCIA MĘŻCZYZN I KOBIET

Krzysztof Borysławski, Krzysztof Chmielowiec, Piotr Chmielewski, Jolanta Chmielowiec

Volume 1
2014

CATALOGUE OF EARLY MEDIAEVAL CEMETERIES
IN LOWER SILESIA (POLAND)

 Katarzyna Kuźniarska & Krzysztof Borysławski

update; Dariusz Nowakowski: 19.01.2020