Monographs of Physical Anthropology
 

ISSN: 2391-8446

Uwagi ogólne

Materiały przekazane do publikacji powinny być napisane w języku polskim (lub angielskim) i wysłane w formie elektronicznej
(na adres darekn@hot.pl), w programie Microsoft Word Format (doc lub rtf, nie docx)


Strona tytułowa

Jedna strona powinna zawierać następujące treści umieszczone w oddzielnych liniach w kolejności: 1) tytuł (Tytuł maksymalnie do 50 znaków ze spacjami); 2) imiona i nazwiska autorów; 3) afiliację (numeracja arabska); 4) odpowiednio, adres, numer telefonu i faksu autora i adresów e-mail; ). Strony powinny mieć marginesy 2,5 cm, tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12p. z przedziałami liniowych 1,5, bez podkreśleń, kursywy czy pogrubień. podstawnie, bez żadnych wgnieceń lub pogrubienie. Teksty oryginalne dokumenty powinien mieć następujący układ: 1) strony tytułowej; 2) streszczenie; 3) słowa kluczowe - maks. 5; 4) wstęp; 5) materiał i metody; 6) wyniki; 7) dyskusja; 8) podsumowanie; 9) wnioski; 10) ew. podziękowania; 11) ew. odniesienia; 12) tabele; 13) legendy rycin; 12) ryciny ( za ryciny uznawane są fotografie, rysunki, wykresy itd.).